กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<ตุลาคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พฤศจิกายน 2557

9 ธ.ค.2557    ขณะนี้เว็บฐานปี 58 สามารถส่งข้อมูลได้แล้วนะค่ะ hfo58.cfo.in.th

25 พ.ย.2557 กำนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558  

กำหนดการอบรม Agenda <<Download>>         แบบตอบรับ <<Download>>

     รุ่นที่ 1 วันที่   15-17   ธันวาคม  2557  (เขต 5,6)    รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก

    รุ่นที่ 2 วันที่   16-18   ธันวาคม  2557  (เขต 1,2)    รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก

    รุ่นที่ 3 วันที่   22-24   ธันวาคม  2557  (เขต 3,4)    รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก

    รุ่นที่ 4 วันที่   24-26   ธันวาคม  2557  (เขต 11,12) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก

    รุ่นที่ 5 วันที่   6-8     มกราคม  2558  (เขต 7,8)     รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก

    รุ่นที่ 6 วันที่   7-9     มกราคม  2558  (เขต 9,10)   รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก


         ข้อมูล  วิกฤติ 7 ระดับ  ไตรมาส 4/2557      <<Download>

 25 พ.ย.2557 กำนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ ปี 2558 จำนวน 6 รุ่น <<Download>>

24 พ.ย. 2557 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว588 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ปี 2558 <<Download>> โครงการและกำหนดการอบรม <<Download>>

17 พ.ย. 2557     แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง   สามารถดาวโหลด โปรแกรม GL58 ได้แล้ว   <<DownloaD>>         สิ่งที่เพิ่มเติมคือ    ผังบัญชีปี 58   และ เมนูปิดบัญชีสิ้นปี

14 พ.ย. 2557 ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ <<Download>>               เอกสารประกอบ video conference (PowerPoint)

14 พ.ย. 2557 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว574 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การปรับผังบัญชีและกรอบการบันทึกบัญชีเพื่มเติมสำหรับหน่วยบริการประจำปี 2558 <<Download>> สิ่งที่ส่งมาด้วย  <<Download>>(เพิ่มเติม)

12 พ.ย. 2557  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินดึงข้อมูลงบทดลองไตรมาส 4 เพื่อวิเคราะห์งบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลงบทดลอง และข้อมูลด้านบริการให้ครบถ้วน
7 พ.ย.57 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ปี 2558 <<Download>>
7 พ.ย.57 การแก้ปัญหาจากการส่งประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย Planfin <<Download>>
5 พ.ย. 57 เลื่อนกำหนดการส่ง Planfin ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ค่ะ
ตุลาคม 2557
30 ต.ค.57     หนังสือแจ้ง  นพ.สสจ.  ทุกจังหวัด  เรื่อง  การจัดทำแผนประมาณการรายได้ - ค่่า้จ่าย (Planfin) <<Download>>    คู่มือการใช้งานจัดทำข้อมูล   <<DownloaD>>

30 ต.ค.57 ผังบัญชีภาคสุขภาพปี 2558 <<Download>> กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 <<Download>>
24 ต.ค. 57    แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  เรื่อง   ขอให้แจ้งเลขที่บัญชี  เพื่อใช้สำหรับการรับโอนเงินจัดสรรเหมาจ่ายรายหัว   <<DownloaD>>            สามารถแจ้งได้ที่   Fax : 02 590 1568  ,  02 590 2417 ,   Email: higmoph@gmail.com

22 ต.ค. 57     วิธีการบันทึกบัญชีรายการแจ้งยอดบัญชีของ สปสช. วันที่ 30 กันยายน 2557 <ดาวน์โหลด>

22 ต.ค. 57     ต้นทุนหน่วยบริการ แบบ Quick Method ปี 2557ไตรมาส 3 <ดาวน์โหลด>
22 ต.ค. 57      แจ้ง  นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558        <<DownloaD>>

13 ตุลาคม 2557 กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือนกันยายน ให้ส่งงบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปิดบัญชีภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

13 ตุลาคม 2557 ขอให้ สสจ.ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 4/2557 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 

1 ตุลาคม 2557 หนังสือที่ สธ 0209.08/ว 522 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและการประกันสุขภาพ วันที่ 2 -3 ตุลาคม 2557  <Download>  วาระการประชุม  <Download>


กันยายน 2557
 รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ <Download>

สิงหาคม 2557
 28 สิงหาคม  2557    แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด   เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด (บัญชี 6)  และค่าบริหารจัดการสำนักงาานสาขา (บัญชี 7 )      <<Download>>        หมายเหตุ      ช่วยยื่นยันด้วยว่าเป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไหร่   

26 สิงหาคม 2557   การคำนวณ 7 ระดับ ปี 2557 ไตรมาส 1-3 <Download>
18 สิงหาคม 2557  วิธีการบันทึกบัญชีรับโอนเงินงวด 4.2 version2 <Download>
วิธีการบันทึกบัญชีรับโอนเงินงวด4 กรณี OPRefer ทั้งรายการพึงรับและพึงจ่าย <Download>

กรกฏาคม 2557

หนังสือที่ สธ 0209.02/ว451 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอส่งคู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2557 <Download> สิ่งที่ส่งมาด้วย <Download>

4 สิงหาคม 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 3 (31 ตุลาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร  “การตรวจสอบบัญชีสถานบริการสาธารณสุข” รุ่น 5 วัน 

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร“การบัญชีสถานบริการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบ” รุ่น 2 วัน เอกสาร1

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร  “เทคนิคการตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขขั้นสูง” เอกสาร1 รุ่น 2 วัน

มิถุนายน 2557
 
30 มิถุนายน 2557 แจ้งการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost หน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 ที่เว็บไซต์ cost57.cfo.in.th

11 มิถุนายน 2557 ขอให้ สสจ.ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 3/2557 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 

4 มิถุนายน 2557  ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกและ AdjRW ไตรมาส 2/2557 ให้ถูกต้อง เพื่อกลุ่มประกันสุขภาพจะนำมาคำนวณ ต้นทุนแบบ Quick Method  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557   Downlond  update6 มิถุนายน 2557

พฤษภาคม 2557

ประกาศ!! ผู้ที่จะเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) ยังมีการจัดอบรมตามปกติไม่มีการเลื่อนการอบรมแต่อย่างใด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม2557) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

เมษายน 2557

29 เมษายน 2557

ให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) ตรวจสอบรายชื่อดังต่อไปนี้
ด่วน!! เลื่อนกำหนดการส่ง การปรับแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

25 เมษายน 2557  
-   แจ้งผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  (การตรวจสอบบัญชีสถานบริการสาธารณสุข รุ่น 5 วัน) และ (
เทคนิคการตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขขั้นสูง รุ่น 2 วัน)  การอบรมมีการทำกรณีศึกษา ซึ่งต้องใช้โน้ตบุ๊ค และเครื่องคิดเลขมาในการเข้ารับอบรม  แบบฟอร์มและตัวอย่างกระดาษทำการ  <ดาวน์โหลด>
-   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 1 รุ่นที่ 2   <<DownloaD>>
23 เมษายน 2557    หนังสือแจ้งหน่วยบริการและ สสจ.   เรื่อง การปรับแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณครึ่งปีหลัง  2557   <<DownloaD>>

Facebook นักบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    https://www.facebook.com/groups/1414624242105718/
18 เมษายน 2557  การบันทึกบัญชีรับโอนเงินเหมาจ่ายรายหัว และหักหนี้คงค้าง ดาวน์โหลด

18 เมษายน 2557 การบันทึกบัญชี การรับโอนเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด รายละเอียด

18 เมษายน 2557
ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลค่าแรงของหน่วยบริการ  www.higthai.org

11 เมษายน 2557  เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์  12 - 16  เมษายน 2557  ทางกลุ่มประกันสุขภาพ  แจ้งให้ทราบว่าจะใช้งานเวปไซต์ดังต่อไปนี้ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  FAI    >>     Planfin   >>     Unitcost           และหลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ

9 เมษายน 2557 ขอให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 1 รุ่นที่ 1 <ดาวน์โหลด>

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มประกันสุขภาพปี 2557  ตามกรอบการประเมินผลระดับสำนักกอง กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนั้นกลุ่มประกันสุขภาพจึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรที่รับบริการจากกลุ่มประกันสุขภาพในสังกัดหน่วยงานตาม <รายชื่อที่แนบ> ตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มประกันสุขภาพ online  http://tempuri.org/tempuri.html  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

มีนาคม 2557

27 มีนาคม 2557 การจำแนกต้นทุนจากบัญชี LC MC CC 2556 <ดาวน์โหลด>

ด่วนที่สุด  21 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และกำหนดการอบรม  <ดาวน์โหลด>   หนังสือตัวจริง  <ดาวโหลด>    โครงการอบรม <ดาวน์โหลด>   แบบตอบรับ    <ดาวน์โหลด>

หลักสูตร  “การตรวจสอบบัญชีสถานบริการสาธารณสุข”  4 รุ่นๆ ละ 5 วัน      AgendA
    -   รุ่นที่ 1  วันที่  21 – 25  เมษายน  2557 ( เขต  4 – 6 )               รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม     ใบจองห้องพัก
    -     รุ่นที่ 2  วันที่  28  เมษายน – 2  พฤษภาคม  2557 ( เขต 1 – 2 , 8 )  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก
    -   รุ่นที่ 3  วันที่  26 – 30  พฤษภาคม  2557  ( เขต 3 , 7 , 9 )              รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก
    -     รุ่นที่ 4  วันที่  2 – 6  มิถุนายน  2557 ( เขต 10 , 11 – 12 )         รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก  แผนที่


หลักสูตร“การบัญชีสถานบริการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบ”  2 รุ่นๆ ละ 2 วัน           AgendA
    -   รุ่นที่ 1  วันที่  6 – 7  พฤษภาคม  2557    ( เขต 1 – 3 , 5 – 6 )          
    -     รุ่นที่ 2  วันที่  15 – 16  พฤษภาคม  2557 ( เขต 4 , 7 – 10 , 11 – 12 )  
 

หลักสูตร  “เทคนิคการตรวจสอบสถานบริการสาธารณสุขขั้นสูง”  2 รุ่นๆ ละ 2 วัน       AgendA
    -    รุ่นที่ 1  วันที่  20 – 21  พฤษภาคม  2557  ( เขต 2 – 3 , 7 – 10 )    

    -    รุ่นที่ 2  วันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2557  ( เขต 1,  4 – 6 , 11 – 12 )    

5 มีนาคม 2557   ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบ ข้อมูลบริการไตรมาส 1 ปี 2557 เนื่องจากกลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วย หากมีการแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขโดยกรอกข้อมูลบริการที่ถูกต้องใหม่  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557  <ดาวน์โหลด>

วันที่ 7 มีนาคม 2557 
กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

กุมภาพันธ์ 2557
 18 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว112 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  <ดาวน์โหลด> สิ่งที่ส่งมาด้วย <ดาวน์โหลด>
แบบประเมินกิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ <ดาวน์โหลด> การตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชี<ดาวน์โหลด> 

 7 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลงบทดลองปี 2557 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556) เพื่อวิเคราะห์สถาณะทางการเงิน

 สำหรับการกรอกข้อมูลบริการ 18 รายการ หน่วยบริการที่ไม่มีรายการใด ให้ใส่เลข "0"  ถ้าท่านไม่กรอกเลข "0" จะทำให้ไม่ได้คะแนนการตรวจสอบข้อ 304

3 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตรวจสอบเพื่อตรวจสอบผลคะแนนการสอบงบทดลองเบื้องต้น และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการเงินได้แล้ว หากมีปัญหาสงสัยกรุณาส่งเมล์แจ้งที่ higmoph@gmail.com

มกราคม 2557

 28 มกราคม 2557 ต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน แบบ Quick Method ปี 2555 <ดาวน์โหลด>

 27 มกราคม 2557 เรื่อง การส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ปี 2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 <ดาวน์โหลด>สิ่งที่ส่งมาด้วย <ดาวน์โหลด>

  สำหรับที่สั่งซื้อ Accountant@moph ไว้ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสื้อให้แล้ว ผู้ใดที่ยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อกลับ 0819085588 025901575  ผู้ใดที่โอนเงินมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 960 บาท  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 800 บาท และ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 3,360 บาท ยังไม่มีรายการสั่งเสื้อกรุณาติดต่อกลับด่วน 

  23 มกราคม 2557 รายชื่อหน่วยบริการที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานด้านประกันสุขภาพและงานการเงินการคลัง<ดาวน์โหลด>

 3 มกราคม 2557 กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลประมาณการายได้-ค่าใช้จ่ายปี 2557 (Planfin) ในวันที่ 8 มกราคม 2557  
 
2 มกราคม 2557  คำอธิบายข้อมูลบริการ  <ดาวน์โหลด>

ธันวาคม 2556

 26 ธันวาคม 2556 ข้อมูลคะแนนตรวจสอบงบการเิงินและข้อมูลงบวิเคราะห์ทางการเงิน ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ จะประกาศหน้าเว็บไว้ให้ทราบภายในเดือนมกราคม 57 

 26 ธันวาคม 2556 เลื่อนกำหนดส่งงบแม่ข่ายถึงวันที่ 3 มกราคม 2557 และงบลูกข่ายเลื่อนกำหนดส่งถึงวันที่ 8 มกราคม 2557

20 ธันวาคม 2556 แก้ไขรายการผังบัญชีภาคสุขภาพ 2557 <ดาวน์โหลด>  ผังบัญชีภาคสุขภาพ 2557 <ดาวน์โหลด>

สำหรับผู้ที่่สังซื้อ Accoutant@moph แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อกลับ 0819085588 โดยด่วน

16 ธันวาคม 2556 งบประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ให้ส่ง ภายใน 31 ธันวาคม 2556  

12 ธันวาคม 2556 คำอธิบายข้อมูลบริการ <ดาวน์โหลด>
 
12 ธันวาคม 2556 หน่วยบริการปีงบประมาณ 2557 <ดาวน์โหลด>  

ด่วนที่สุด  ตามที่กลุ่มประกันสุขภาพแจ้งเวียนหนังสือที่ สธ 0209.02/ว 536 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงผังบัญชีภาคสุขภาพและวิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2557 และดำเนินการจัดประชุมชี้แจงตามโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 จำนวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2556 และชี้แจงแรื่องการปรับปรุงรายการบัญชี ณ 30 กันยายน 2556 นั้น เมื่อกลุ่มประกันสุขภาพประมวลผลข้อมูล ณ 30 กันยายน 2556 มีโรงพยาบาลที่ไม่ดำเนินการปรับปรุงตามรายชื่อที่แนบมานี้  <ดาวน์โหลด> จึงขอให้โรงพยาบาลที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแล้วส่งข้อมูลงบทดลองใหม่ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556

 6 ธันวาคม 2556 หนังสือที่ สธ 0209.02/ว638 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง ให้ถือปฏิบัติตามผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 <ดาวน์โหลด>

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2557 <ดาวน์โหลด>
ประกาศ
วันที่ 6 ธันวาคม 2556  กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลงบทดลองปี 2556 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เพื่อคำนวณผลคะแนนงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบทดลองของหน่วยบริการให้เรียบร้อย

ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 แบบฟอร์มการสั่งเสื้อ Accountant@moph ดาวน์โหลด แบบเสื้อ ดาวน์โหลด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ขอแก้ไข Emai เป็น numkhang_sere@hotmail.
แนวทางการปรับปรุงรายการบัญชี ณ 30 กันยายน 2556  <ดาวน์โหลด>
ผังบัญชีภาคสุขภาพปีงบประมาณ 2557  ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2557   ดาวโหลด

 ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 นำคู่มือบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เล่มสีเขียว) และเครื่องคิดเลขมาในวันอบรมด้วย

 5 พฤศจิกายน 56 หนังสือ สธ 0209.03/ว578 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องขอเชิญเ้ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 Download
 กำหนดการอบรม Download โครงการอบรม Download 

 กรุณาช่วยส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-5902417 หรือ 02-5901567 หรือส่งมาที่ E-maill suphunsa_ple@hotmail.com

รุ่น 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
รุ่น 2 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ (ซอยวิภาวดี 64) กรุงเทพฯ

รุ่น 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

รุ่น 4 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

รุ่น 5 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาเวิร์ด กรุงเทพฯ

รุ่น 6 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

 กรอบเบื้องต้นในการตรวจสอบแผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปี 2557 โดย CFO ระด้บเขต Download

 ผังบัญชีปีงบประมาณ 2557 Download
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics