กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1A1121 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล*1.0
Y1A4101 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC เหมาจ่ายรายหัว*1.0
Y1A4102 รายได้จากการเรียกเก็บ UC*1.0
Y1A4111 รายได้จาก EMS*1.0
Y1A4121 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด*1.0
Y1A4131 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง*1.0
Y1A4141 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย*1.0
Y1A4142 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย*1.0
Y1A4151 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว*1.0
Y1A4152 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP*1.0
Y1A4161 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มัปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP*1.0
Y1A4171 รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3*1.0
Y1A4191 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ*1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics