กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
208012102040198.202เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)Cr
208012102040198.203เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)Cr
208012102040198.204เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.Cr
208012102040198.501เจ้าหนี้ค่ารักษา -แรงงานต่างด้าวCr
208012102040198.701เจ้าหนี้ค่ารักษา -บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ในจังหวัดCr
208012102040198.702เจ้าหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD นอก CUP ต่างจังหวัดCr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics