กลุ่มประกันสุขภาพ (2557)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
301011102050101.201ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OPD ใน CUPBSNet
301011102050101.202ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPD ใน CUPBSNet
301011102050101.204ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPD นอก CUP (ในจังหวัด)BSNet
301011102050101.206ลูกหนี้ค่ารักษา UC-IPD นอก CUP (ต่างจังหวัด)BSNet
301011102050101.208ลูกหนี้ค่ารักษา UC -IPD ต่างสังกัด สป.BSNet
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics